Prishtinë-Lagjja Veternik , afër Grand Store

info@enternet-ks.com

+383 (0)38 603 230

Pajisje jo-fiskale

Barkod Skaner Printer fiskal, pajisje fiskale, arke fiskale, fiscal equipment, fiscal printer, fiscal device, fiscal solution, Kosovo, Prishtina, Kosova

Barkod Lexues Z-6010

€198

Z-6010 është një skaner laser statik, që përdoret pa duar me shpejtësi të lartë

Barkod Skener Printer fiskal, pajisje fiskale, arke fiskale, fiscal equipment, fiscal printer, fiscal device, fiscal solution, Kosovo, Prishtina, Kosova

Barkod Lexues Z-3060

€207

Z-3060, një skaner dore në një bazë të rregullueshme (rrotulluese)

Barkod Skener Printer fiskal, pajisje fiskale, arke fiskale, fiscal equipment, fiscal printer, fiscal device, fiscal solution, Kosovo, Prishtina, Kosova

Barkod Lexues Z-6170

€207

Skaneri ka rreze lazer me 20 rreshta që lexojnë 1400 skanime në sekondë

Barkod Skener Printer fiskal, pajisje fiskale, arke fiskale, fiscal equipment, fiscal printer, fiscal device, fiscal solution, Kosovo, Prishtina, Kosova

Barkod Lexues Z-3080

€35

Skaner dore për imazhe lineare që mund të perdoret në shumë situata

Sirtar Printer fiskal, pajisje fiskale, arke fiskale, fiscal equipment, fiscal printer, fiscal device, fiscal solution, Kosovo, Prishtina, Kosova

Sirtar i Parave HS-410A

€69

Kasafortë – sirtar metalik për ruajtjen e xhiros ditore. 

Barkod Skener Printer fiskal, pajisje fiskale, arke fiskale, fiscal equipment, fiscal printer, fiscal device, fiscal solution, Kosovo, Prishtina, Kosova

Barkod Lexues Z-6070

€250

Ky ёshtё njё skaner me dritё LED & me gamё tё gjatё veprimi.

Barkod Skaner Printer fiskal, pajisje fiskale, arke fiskale, fiscal equipment, fiscal printer, fiscal device, fiscal solution, Kosovo, Prishtina, Kosova

Barkod Lexues Z-3001

€69

Skaner laser me dorë, i cili mundëson skanim të avancuar me shpejtësi të lartë.

Sirtar Printer fiskal, pajisje fiskale, arke fiskale, fiscal equipment, fiscal printer, fiscal device, fiscal solution, Kosovo, Prishtina, Kosova

Sirtar i Parave HS-330A

€59

Sirtar i parave të kartmonedhave gatshme si dhe atyre metalike

Ekran Printer fiskal, pajisje fiskale, arke fiskale, fiscal equipment, fiscal printer, fiscal device, fiscal solution, Kosovo, Prishtina, Kosova

Ekran për klient DPD-501

€64.9

Ekrani i klientit për printerët fiskalë FP-700

Pajisja më e re për menaxhimin e pompave

Pakot e Garancioneve për pajisje fiskale

sqAlbanian
Scroll to Top